مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران بر لزوم آمادگی کامل مردم و مسولان در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل در استان تاکید کرد.
گروه: اجتماعی
تاریخ: ۳:۳۱ :: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
لزوم آمادگی کامل در بر ابر حوادث طبیعی

احمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت:۲ گسل در مازندران وجود دارد که پتانسیل خطر ساز شدن را دارد و ما باید خود را با این خطرات سازگار کنیم. او افزود:در مازندران با توجه به شرایط آب و هوایی ممکن است هر ۶ ماه پدیده سیل را داشته باشیم که باید آمادگی کامل را برای مواجه شدن با این حوادث طبیعی را داشته […]

احمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت:۲ گسل در مازندران وجود دارد که پتانسیل خطر ساز شدن را دارد و ما باید خود را با این خطرات سازگار کنیم.

او افزود:در مازندران با توجه به شرایط آب و هوایی ممکن است هر ۶ ماه پدیده سیل را داشته باشیم که باید آمادگی کامل را برای مواجه شدن با این حوادث طبیعی را داشته باشیم.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت:به توصیه‌هایی مهندسان ما در نظام ساخت و ساز  توجه کنیم و آیین نامه ۲۷۰۰ را که مورد تایید مهندسان است را رعایت کنیم تا در برابر زلزله ایمن بمانیم.