مبارزه با علف‌های هرز در ۳۱ هزار و ۵۲۶ هکتار از گندمزارهای مازندران صورت گرفت.
گروه: اجتماعی
تاریخ: 8:03 :: 2020/04/02
مبارزه با علف‌های هرز در ۳۱ هزار هکتار از گندمزارهای مازندران

عبدالرحمن زاغی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: برای کنترل آفات و بیماری‌های مزارع گندم، تاکنون مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در ۳۱ هزار و ۵۲۶ هکتار از گندمزارهای استان انجام شد. او افزود: مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ در ۱۲ هزار و ۲۱۷ هکتار، کشیده برگ در ۱۴ هزار و ۱۴۴ هکتار و توام در ۵ […]

عبدالرحمن زاغی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: برای کنترل آفات و بیماری‌های مزارع گندم، تاکنون مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در ۳۱ هزار و ۵۲۶ هکتار از گندمزارهای استان انجام شد.
او افزود: مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ در ۱۲ هزار و ۲۱۷ هکتار، کشیده برگ در ۱۴ هزار و ۱۴۴ هکتار و توام در ۵ هزار و ۱۶۵ هکتار از مزارع گندم مازندران انجام شد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز با مصرف سموم گرانستار، توفوردی، تاپیک، آکسیال، تیفیس، آتلانتیس و اتللو صورت گرفت.