صید ماهیان دریای خزر فردا پس از ۶ ماه پایان خواهد یافت.
تاریخ: 8:06 :: 2020/04/02
فردا آخرین روز صید ماهیان دریای خزر

محمدزاده مدیر کل شیلات مازندران گفت: فصل صید و صیادی در آب‌های ساحلی دریای خزر که از ۱۵ مهر ماه آغاز شده بود پس از ۶ ماه فردا ۱۵ فروردین ماه ۹۹ پایان خواهد یافت. او با بیان اینکه ۵۴ شرکت صیادی پره فصل صید را با شرایط عادی شروع، اما به دلیل شیوع کرونا با شرایط خاصی پایان دادند، افزود: صیادان مازندرانی […]

محمدزاده مدیر کل شیلات مازندران گفت: فصل صید و صیادی در آب‌های ساحلی دریای خزر که از ۱۵ مهر ماه آغاز شده بود پس از ۶ ماه فردا ۱۵ فروردین ماه ۹۹ پایان خواهد یافت.
او با بیان اینکه ۵۴ شرکت صیادی پره فصل صید را با شرایط عادی شروع، اما به دلیل شیوع کرونا با شرایط خاصی پایان دادند، افزود: صیادان مازندرانی پارسال حدود هفت هزار و یکصد تن ماهی استخوانی از دریای خزر صید کردند، اما به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی نیمی از شرکت‌های صیادی و کسادی بازار ماهی فروشان این آمار در سال ۹۹ کاهش چشمگیری داشته است.
مدیر کل شیلات مازندران ادامه داد: با توجه به ادامه روند شیوع کرونا تمدید فصل صید در دستور کار قرار نگرفت.