تاریخ: 8:26 :: 2020/12/15
۳۰ درصد مدال آوران کشتی کشور متعلق به ورزشکاران مازنی است

رئیس هیئت کشتی مازندران با تاکید بر تقویت کمیته فنی هیئت کشتی استان، گفت: ۳۰ درصد مدال آوران کشتی کشور متعلق به ورزشکاران مازنی است. عسگری محمدیان در مراسم معارفه اعضای کمیته فنی هیئت کشتی مازندران با اشاره به اینکه ایجاد وحدت و همدلی در سرلوحه کمیته فنی باشد،‌ اظهار داشت: کشتی به بنده عزت […]

30 درصد مدال آوران کشتی کشور متعلق به ورزشکاران مازنی است

رئیس هیئت کشتی مازندران با تاکید بر تقویت کمیته فنی هیئت کشتی استان، گفت: ۳۰ درصد مدال آوران کشتی کشور متعلق به ورزشکاران مازنی است.

عسگری محمدیان در مراسم معارفه اعضای کمیته فنی هیئت کشتی مازندران با اشاره به اینکه ایجاد وحدت و همدلی در سرلوحه کمیته فنی باشد،‌ اظهار داشت: کشتی به بنده عزت داد و هرگونه نقد را تحمل خواهم کرد تا بتوانیم موجب سربلندی این ورزش در کشور و جهان باشیم.

وی با بیان اینکه اعضای کمیته فنی هر کدام سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند، افزود: هیج کاری به گذشته هیئت نداریم و‌ بواسطه اینکه نمی‌توان همه را راضی نگه داشت نقدهایی به هیئت وارد می‌شود که پذیرا هستم.

محمدیان بیان کرد: حدود ۳۰ درصد مدال ‌های المپیک تاریخ کشتی کشور برای مازندران است،‌ برای همین کشتی مازندران بزرگ است و باید برای آن تلاش کنیم.